Välj Mall
Kontaktbild
Lost? Boka möte, vi hjälper dig!

Digital marknadsföring – vad passar ditt företag bäst?

Astrid

Det finns många saker att tänka på när man ska bygga upp ett varumärke och ett lyckat företag.

Genom digital marknadsföring och genom att använda sig av olika strategier och kanaler, kan man öka chansen till synlighet. Vi går igenom olika strategier och informerar om viktiga kanaler.SEM/PPC/Inbound och andra förkortningar

När du börjar arbeta med digital marknadsföring kommer du stöta på flertalet förkortningar, här är en kortare lista på vad begreppen betyder.

  • SEM: Search Engine Marketing innebär att man marknadsför sig med hjälp av olika sökmotorer, exempelvis Google, Bing eller Yahoo. SEM är en övergripande benämning för allt som rör marknadsföring i sökmotorer.
  • PPC: Pay Per Click är en annonsform ofta används inom internetreklam på sociala media eller hos Google Adwords. Vid användandet av PPC betalar man för varje besökare som klickar på annonsen.
  • Inbound Marketing: Denna marknadsföringsmetod är kundcentrerad och går ut på att optimera innehållet på webben för att hitta fler och rätt typ av kunder.

Bloggar – ett sätt att öka trafiken

En blogg är ett effektivt sätt att öka trafiken på. Bland annat kan du genom en blogg marknadsföra dig själv. Du kan även betala för att synas på andra personers bloggar, exempelvis stora influensers eller bannerannonsering. En bloggs primära uppgift handlar ofta om att bygga en publik som är mer öppen för direkt marknadsföring genom bloggens information. Det är ett effektivt sätt att fånga upp människor redan innan köpresan, bland annat för att hjälpa de lösa olika typer av problem. Bloggen kan även fungera som en förlängning av de produkter eller tjänster du erbjuder där du kan tipsa om hur produkterna kan förbättra vardagen.

I en blogg går det även att implementera SEO-arbetet, till exempel genom länkar, nyckelord och genom en informativ text.

SEO – ett måste för dig som vill synas

SEO är ganska invecklat särskilt eftersom SEO ständigt förändras. I kort handlar dock SEO om att optimera en webbplats genom att använda sig av olika metoder och tekniker. Slutmålet är att kunna öka synligheten och att ranka högre i sökmotorerna. Google använder sig av hela 200 rankningsfaktorer, vilket gör SEO-arbetet väldigt invecklat.

Retargeting – rikta rätt reklam till din målgrupp

Retargeting är en mycket kraftfull marknadsföringsteknik som går ut på att nå personer som besökt din hemsida men utan att konvertera. Genom retargeting kan du skapa onlineriktad reklam som baseras på konsumenternas tidigare internetåtgärder.

Youtube – finns man inte där finns man ens?

Visste du att Youtube är den andra största sökmotorn i Sverige efter Google? Dessutom mer populär än alla tillgängliga tv-kanaler. Under en vanlig månad kollar 8 av 10 stycken (från åldrarna 18-49 år) på Youtube. Genom att skapa en Youtube-kanal kan du öka företagets försäljning, ranka högre i sökmotorerna, locka fler besökare till hemsidan, öka kundförtroendet och stärka ert varumärke. Är du fortfarande osäker på om Youtube är fördelaktigt ur marknadsföringssynpunkt? Kolla in dessa fakta:

  • Youtube besöks av en miljard unika besökare i månaden
  • Varje månad strömmas sex miljarder timmar videor
  • Närmare 40 % av tittartiden kommer från mobila plattformar

Marknadsföring via mejl

Marknadsföring via mejl är ett effektivt sätt att öka försäljningen. När en kund besöker eller handlar från er hemsida kan de godkänna mejlutskick. Detta är en ypperlig chans för företaget att följa upp kundrelationen. Men innan man börjar skicka ut mejlreklam är det viktigt att göra en noggrann kundanalys. Vem är er målgrupp? Hur ser målgruppens köpvanor ut? Ju mer detaljerad information ni har om kunden, desto enklare blir det att anpassa såväl tonalitet som erbjudande och tidpunkt för när mejlet ska skickas ut. 


Stora målgrupper använder inte ens e-mail, skickar ni endast ut e-post är därför risken stor att ni går miste om väldigt många potentiella kunder. Det kan vara bra att kombinera både fysisk post med e-post.

Marknadsföring via sociala media

Senaste undersökningarna har visat att så många som 73 % anser att marknadsföring via sociala media-kanaler är effektivt eller mycket effektivt. Dessutom använder så många som 54 % av alla som söker information online just sociala media som sökmotor. Men varför är marknadsföring i sociala media så viktigt?

  • Du kan attrahera nya kunder. Genom sociala media är det möjligt för nöjda kunder att tagga sina vänner i ditt varumärke, något som ger ett positivt kundflöde och ökar medvetenheten om era produkter eller tjänster.
  • Du kan hålla nere kostnaderna för marknadsföring. Sociala media behöver inte kosta ett enda öre, med andra ord är det enkelt att komma igång med reklam i sociala media. 
  • Ger möjlighet att förbättra er position i sökmotorerna. En bra närvaro i sociala media har visat sig vara en viktig nyckelfaktor för såväl Google som Bing. Ju mer närvaro du har i dina sociala media, desto mer positivt ur rankningssynpunkt.
  • En värdefull källa till feedback. Sociala media som Facebook och Instagram är bra plattformar för kommunikation med kunderna. Du får värdefulla insikter och feedback som kan hjälpa er förbättra ert varumärke.

Ett annat sätt som idag är vanligt är genom att använda influensers för att marknadsföra era produkter. Ju fler följare en influenser har, desto dyrare blir naturligtvis inläggen, men å andra sidan får företaget betydligt bättre spridning.


Lycka till! 😊


Bygg din egna hemsida - välj en mall...

This website uses cookiesfor statistics and user experience.

This website uses cookies to improve your user experience, to provide a basis for improvement and further development of the website and to be able to direct more relevant offers to you.

Feel free to read ours privacy policy. If you agree to our use, choose Accept all. If you want to change your choice afterwards, you will find that option at the bottom of the page.

Cookies