Välj Mall
Kontaktbild
Lost? Boka möte, vi hjälper dig!

6 tips för en lyckad digital strategi

Astrid

En digital strategi kan beskrivas som en välformulerad plan. Planen i sin tur baseras på fakta och insikter.

Hela tanken med en digital strategi handlar om att visa vägen från det nuvarande läget till det önskade läget. Därtill handlar digital strategi om hur man genom närvaro i olika webbplatser, sociala media och andra kanaler kan bidra till att nå sina mål.    

 1. Varför finns ni?

Det kan tyckas vara en simpel fråga, men det gäller verkligen att tänka på djupet om varför ni ens har startat er verksamhet. Vad är anledningen, syftet och målet? När man väl har hittat anledningen blir de övriga delarna i den digitala strategin betydligt enklare, som att bygga upp den visuella identiteten och ert varumärke. Det är också viktigt att komma på varför ni överhuvudtaget vill skapa en digital strategi, vad är målet?

 • Är det att stärka ert varumärke och ert förtroende?
 • Är det att öka kännedomen om ert företag och era produkter och tjänster?
 • Är det att öka försäljningen?
 • Är det att öka flödet av nya kunder?

Det är viktigt att veta vem målgruppen är, först då kan ni börja anpassa allt som rör varumärke, branding och er visuella identitet. Köpvanor kan nämligen se väldigt olika ut beroende på om målgruppen är kvinnor i övre medelåldern, eller motorintresserade yngre män. 1. Kom på varumärkes historia

Det görs ständigt nya studier över internetanvändning. I en ny studie såg man att internetanvändare hittar flera tusen nya varumärken varje dag. Det är dock endast 12 stycken av dessa tusentals nya märken som faktiskt gör ett intryck. Det är alltså bara en ytterst liten procent som faktiskt erbjuder vad konsumenterna vill ha. Genom att komma på ert varumärkes historia blir det enklare att ta fram en hel profil som stämmer överens med era värderingar och ert syfte. Ett annat sätt att ta fram en konkret strategi för att göra just er hemsida till en av dessa 12 som kunderna faktiskt kommer ihåg, är genom en konkurrensanalys. Ställ er frågor som:

 • Vad kan jag göra bättre än mina konkurrenter?
 • Hur pratar mina konkurrenter om sitt företag?

Syftet med en konkurrensanalys handlar om att få en bättre idé om vad dina konkurrenter gör. Genom en konkurrensanalys kan du lära dig om konkurrenternas brister och styrkor och hur du själv kan undvika samt implementera dem i din egen verksamhet. 1. Definiera målet – vad strävar ni efter?

För att kunna bli framgångsrik måste man som företag ha realistiska mål och delmål. Det räcker inte med att säga ”vi vill bli störst i Sverige” utan man måste definiera mer exakt vad man siktar på. Exempelvis vi vill öka våra intäkter med 25 % under kommande period. Eller vi vill ha minst 100 000 underskrifter för vår insamling. Ju tydligare och mer konkret mål ni har, desto enklare blir det att hitta vägen för att nå dessa.  1. Prata samma språk som dina kunder

Vilken ålder är din målgrupp? Att skriva i fackliga termer mot en målgrupp som inte förstår hälften av ordens innebörd, är inte att rekommendera. Texterna bör skrivas utifrån målgruppen, även om det innebär att blanda in nya och hippa ord och svängningar. Som företag vill man att kunderna ska känna igen sig, att ni ska kunna ha något gemensamt. Därför hör kundanalysen till något av det viktigaste inom digital strategi och bör även vara en av de första delarna företaget fokuserar på. 1. Sökmotoroptimera hemsidan

SEO, en förkortning för sökmotoroptimering, handlar om att få Google till att visa internetanvändare det bästa sökresultatet. Med andra ord behöver företag lägga ner mycket tid för att optimera sin hemsida och sina kanaler för att Google ska anse att dem är tillräckligt bra för att visa högt upp i sökresultatet. SEO är relativt invecklat, särskilt eftersom sökmotorerna ständigt ändrar sina rankningsfaktorer. Några saker som påverkar SEO är bland annat bildanvändning, internlänkning, textinnehåll (både särskilda nyckelord men framförallt även hur informativ texten är). 1. Betala för annonsering – men gör det på rätt sätt

Det kan vara otroligt effektivt att betala för annonsering, dock kan du förlora din investering om du gör det på fel sätt. Du bör exempelvis aldrig skicka trafiken till hemsidans startsida. Här finns alldeles för mycket information som kan kännas överväldigande för en person som från början inte ens hade tänkt besöka den. Istället måste du välja ut en bra landningssida. Vad är då en bra landningssida? För att annonskampanjen ska vara lyckad måste landningssidan syfta på att just uppfylla målet med kampanjen. En bra landningssida innebär bra ROI (Return of Investment). Många gånger behöver man göra en helt ny landningssida som endast är till för att leda besökaren från annonsen direkt hit. En bra landningssida kan bland annat innefatta punkter som:

 • Ett frågeformulär
 • Möjlighet att köpa en viss produkt
 • Möjlighet att beställa en viss tjänst


Eftersom hela idén med en annons är att generera konvertering gäller det att minimera alla övriga element och länkar som på något vis kan distrahera besökaren från själva målet – att svara på erbjudandet från annonsen.


Lycka till! 😊


Bygg din egna hemsida - välj en mall...

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Smartweb c/o Sphinxly Digital Agency använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies